1 PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT ( COD ):

Phương thức Giao hàng COD áp dụng trên toàn quốc đối với những mặt hàng chúng tôi hỗ trợ.

  • Kiểm tra hàng trước khi thanh toán : Quý khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán !
  • Không được kiểm tra hàng trước khi thanh toán : Áp dụng cho những sản phẩm mới 100%, quý khách vui lòng thanh toán trước tiền hàng rồi bóc hộp kiểm tra hàng .